Vad är skillnaden mellan bouppteckning och boutredning?

Bouppteckning är ett moment i boutredningen. En boutredning består, förutom av bouppteckningäven av omhändertagande och utredning, dödsboförvaltning, arvskifte och avveckling av dödsboet.

Dödsboförvaltningen innebär ett praktiskt omhändertagande av t.ex. den avlidnas räkningar, att ha kontakter med banker, hyresvärd eller mäklare samt att ta hand om den avlidnas bostad och kanske sälja den.

Genomförandet av arvskiftet är det slutmål som samtliga åtgärder ska leda till.