Vem blir dödsbodelägare?

En avliden persons arvingar kallas för dödsbodelägare. Dödsbodelägarna har ansvaret för dödsboet, alltså den avlidnes kvarlåtenskap. Ett dödsbo är en egen juridisk person.

Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och testamentstagare. Om det inte finns någon som har rätt till arv efter den avlidnablir Allmänna Arvsfonden dödsbodelägare.

Dödsboet löses upp när ett arvskifte är gjort.