Kategori: Äktenskap samboskap och egendom

Vad är giftorättsgods?

Den juridiska beskrivningen av egendom är att det är alla tillgångar i ett bo som har ett förmögenhetsvärde. Huvudregeln då […]

april 5, 2021

Vad är enskild egendom?

Den juridiska beskrivningen av egendom är att det är alla tillgångar i ett bo som har ett förmögenhetsvärde. Huvudregeln då […]

april 5, 2021

Måste ett äktenskapsförord registreras?

Ja, ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Tidigare registrerades äktenskapsförord vid tingsrätten, men sedan 2011 är […]

april 5, 2021

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar, där de bestämmer hur deras egendom ska delas upp om de […]

april 5, 2021

Vad är ett samboavtal?

Sambolagens definition av samboskap är två ogifta personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Samboegendom […]

april 5, 2021