Vad är giftorättsgods?

Den juridiska beskrivningen av egendom är att det är alla tillgångar i ett bo som har ett förmögenhetsvärde.

Huvudregeln då ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall är att all egendom är gemensam, så kallad giftorättsgods, oavsett vem av makarna som har köpt den.

Egendom som är villkorad som enskild genom äktenskapsförord, testamente eller villkor i gåvobrev undantas dock.

Giftorätt är dock inte samma sak som äganderätt, det innebär inte att makarna under äktenskapet äger allt gemensamt. Under äktenskapet äger vardera maken sina egna tillgångar och ansvarar för sina egna skulder.

Giftorätten innebär att vardera make har rätt till halva värdet av de gemensamma tillgångarna vid en bodelning. Man har alltså rätt att begära hälften av det sammanlagda ekonomiska överskottet då värdet av allt makarna äger lagts samman och skulder har dragits av.