Vad är en skyddstillsyn?

En skyddstillsyn innebär att du får en prövotid på tre år. Under prövotiden övervakas du också av Kriminalvården. Efter att övervakningen har pågått i ett år, gör Kriminalvården en löpande individuell bedömning av om fortsatt övervakning är nödvändig och verkningsfull.

Under prövotiden ska du vara skötsam och försöka att försörja dig efter bästa förmåga. Om du har blivit skadeståndsskyldig ska du göra vad du kan för att betala skadeståndet. Du ska också gå på de möten, program och andra besök som Kriminalvården kallar dig till och dessutom hålla telefonkontakt på det sättet som myndigheten har bestämt. Om du inte gör det kan skyddstillsynen i värsta fall omvandlas till ett fängelsestraff.

En skyddstillsyn kan kombineras med böter eller samhällstjänst. Det kan ibland vara nödvändigt för att det ska gå att undvika ett fängelsestraff. Om du har begått ett s.k. artbrott, se vidare i avsnittet om artbrott, kan samhällstjänst vara helt nödvändig för att det över huvud taget ska gå att döma ut en påföljd som inte är frihetsberövande.

En skyddstillsyn kan i särskilt allvarliga fall kombineras med fängelse. Det brukar ibland, lite slarvigt, kallas för ”28:3-fängelse”, se vidare i avsnittet om skyddstillsyn med fängelse. Den här typen av påföljd används främst för yngre personer.

En skyddstillsyn kan i vissa fall kombineras med en särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård, se vidare i avsnittet om kontraktsvård. Den här påföljden kan bli aktuell om den dömde har ett svårt missbruk och är motiverad att komma till rätta med det missbruket.