Vad händer med vårdnaden om man skiljer sig?

Att skilja sig påverkar inte vårdnadsfrågan. Om vårdnaden om barnet var gemensam under äktenskapet, så fortsätter vårdnaden att vara gemensam även efter en dom på äktenskapsskillnad.

Om någon av föräldrarna vill att vårdnaden om barnet ska ändras, kan den föräldern inleda en rättslig process vid tingsrätten, en vårdnadstvist.