Så undviker du en vårdnadstvist

Föräldrar som har svårt att på egen hand komma överens om barnets vårdnad, boende eller umgänge, kan kontakta kommunens familjerättsenhet.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal och familjeterapi. En erfaren person (vanligen en vidareutbildad socionom) hjälper då föräldrarna att ta sig förbi konflikten och sätta barnets behov främst. På så sätt kan föräldrarna förhoppningsvis undvika en process i domstol. En rättslig tvist tar ofta lång tid och är känslomässigt belastande att gå igenom för såväl barnet som föräldrarna.

Att delta i samarbetssamtal hos familjerätten är frivilligt. Det kan behövas något enstaka samtal eller flera samtal. Samarbetssamtalen är ofta ett bra sätt att nå en överenskommelse om barnets vårdnad, boende eller umgänge.

Om föräldrarna kommer överens under samarbetssamtalen hjälper familjerätten till med att skriva ett avtal om barnets vårdnad, boende och umgänge. Efter att socialnämnden har godkänt avtalet, är detta juridiskt bindande på samma sätt som en dom.