Vilka formkrav finns det för testamente?

Ett testamente får upprättas av den som har fyllt 18 år. Den som har fyllt 16 år får göra ett testamente som reglerar egendom som denne själv har arbetat ihop.

Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två personer.

Vittnena måste vara minst 15 år och får inte vara gifta, sambo eller på visst sätt släkt med testatorn. Vittnena får inte heller vara nämnda i testamentet.

De två vittnena måste vara närvarande samtidigt och dessutom underteckna testamentet vid samma tillfälle som testatorn skriver under testamentet Vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll men de måste veta att det är ett testamente som skrivs under.

Testamentet blir giltigt så fort det är underskrivet av testatorn och vittnena.