Varför bör jag skriva ett testamente?

För att minska risken för missförstånd och tvister efter din död är det alltid en god idé att skriva ett testamente där du klargör hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas.

Det finns några situationer när det är särskilt viktigt att skriva ett testamente. Om du inte är gift, inte har några barn, har barn med annan än din make eller om du vill avvika från några av bestämmelserna om arvsrätt i ärvdabalken bör du skriva ett testamente. 

När du är sambo

Det finns ingen arvsrätt mellan sambor.

Den efterlevande sambon har rätt att begära bodelning. Bodelningen omfattar dock endast samboegendom, dvs. gemensam bostad och bohag som skaffats för gemensam användning. Samboegendomen delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidne sambons arvingarna). Genom ett testamente kan du se till att din sambo även får annan egendom. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott.

När det finns särkullbarn

Om du är gift och har barn med någon annan än din make (s.k. särkullbarn), är det en god idé att skriva ett testamente för att trygga tillvaron för din make om du skulle gå bort.

Särkullbarn har rätt att direkt ärva en bortgången förälder. Det kan innebära att den efterlevande maken behöver lösa ut särkullbarn för att kunna bo kvar i er tidigare gemensamma bostad; det kan vara en stor ekonomisk påfrestning för maken. I ett testamente kan du ange att särkullbarn ska få endast sin laglott, således inte hela arvslotten, när du dör.

Särkullbarn kan avstå från att få sin laglott och istället få den som efterarv när den efterlevande maken har avlidit. Det kan inte regleras i ett testamente men du kan prata med dina barn om det.

När det saknas bröstarvingar

Om du inte har några bröstarvingar är du helt fri att bestämma vad som ska hända med din kvarlåtenskap efter att du har gått bort. Om du inte vill att andra släktingar ska få din kvarlåtenskap behöver du skriva ett testamente.

När det helt saknas arvingar – Allmänna arvsfonden

Om du inte har några arvingar alls (släktingar som står dig närmare än kusiner) så kommer din kvarlåtenskap att tillfalla Allmänna arvsfonden. Om du vill förhindra det behöver du skriva ett testamente.