Måste ett testamente registreras?

Ett testamente behöver inte registreras.

Deär en god idé att förvara ett testamente på en trygg plats. Det kan förslagsvis förvaras i ett bankfack eller hos ett företag som erbjuder särskild förvaring av testamenten.

Det är viktigt att någon person vet var testamentet förvaras så att det kan återfinnas när testatorn har avlidit.

Du kan utse en testamentsexekutor som blir ansvarig för allt som rör testamentet.