Vad händer om det inte finns ett testamente?

I ärvdabalken finns det angivet en viss arvsordning. Arvsordningen har olika arvsklasser.

Arvsklass 1

Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar. Bröstarvingar är den avlidnes barn, barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led. Adoptivbarn jämställs med biologiska barn.

Om den avlidne var gift och makarna hade gemensamma barn, så ärver först den efterlevande maken. Barnen får då vänta på sitt arv tills den efterlevande maken har avlidit. Det kallas efterarv eller sekundosuccession.

Om barnen har efterarvsrätt så ärver den efterlevande maken den först avlidne makens kvarlåtenskap med enbart fri förfoganderätt. Det skiljer sig från äganderätt på så sätt att den efterlevande maken inte får testamentera bort egendomen. Maken får däremot fritt förfoga över egendomen, t.ex. genom att sälja den, förbruka den eller ge bort den.

Om den avlidne maken hade barn med någon annan person än den som vederbörande var gift med, så har dessa barn (s.k. särkullbarn) omgående rätt till sin laglott.

Arvsklass 2

Om det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen så går arvet till nästa arvsklass, den andra arvsklassenDen andra arvsklassen utgörs av den avlidnes föräldrar och deras barn.

Om föräldrarna inte längre är i livet så ärver deras barn, dvs. den avlidnes syskon, kvarlåtenskapen. Om den avlidnes syskon inte längre lever så ärver syskonets barn, kvarlåtenskapen.

Om endast den ena föräldern är i livet så ärver den föräldern halva kvarlåtenskapen och den andra hälften fördelas mellan den avlidnes syskon.

Arvsklass 3

Om det inte finns någon arvinge i den andra arvsklassen så går arvet till nästa arvsklass, den tredje arvsklassen. Den tredje arvsklassen utgörs av den avlidnes mor- och farföräldrar.

Om mor- och farföräldrar inte är i livet så ärver deras barn, dvs. den avlidnes föräldrars syskon eller med andra ord den avlidnes moster, morbror, faster och farbror.

Här upphör arvsordningen. Kusiner har alltså ingen arvsrätt.

Allmänna arvsfonden

Om det inte finns några släktarvingar alls så tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Det är en statlig fond som förvaltas av Kammarkollegiet. Föreningar och ideella organisationer kan söka projektstöd från fonden till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.