Nödtestamente

Den som på grund av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att skriva ett testamente som uppfyller formkraven, kan förordna om sin kvarlåtenskap genom ett s.k. nödtestamente.

Det finns två former av nödtestamenten.

Den första formen av nödtestamente är ett muntligt testamente som uttalas inför två vittnen. Kraven på vittnena är desamma som när man gör ett testamente på vanligt sätt. Vittnenas uppgift är dock extra viktig vid ett nödtestamente eftersom det är vittnena som ska föra vidare testatorns vilja. Det är en god idé att vittnena så snabbt som möjligt skriver ner det som testatorn har sagt.

Den andra formen av nödtestamente är en handling som är skriven för hand av testatorn och undertecknad av denne, så kallat holografiskt testamenteDet går alltså inte att skriva sin vilja på dator eller som ett sms-meddelande. Ett nödtestamente av detta slag behöver inte bevittnas.

Ett nödtestamente gäller endast tre månader från det att nödfallssituationen upphördeDet innebär att nödtestamentet inom tre månader efter denna tidpunkt måste ersättas med ett testamente som uppfyller de vanliga formkraven, annars finns det inget giltigt testamente.