Vad är kvarlåtenskap, arvslott och laglott?

Kvarlåtenskapen är de tillgångar som en avliden lämnar efter sig, efter avräkning av skulder. Tillgångarna kan vara såväl pengar som annan egendom och lösöre, som man räknar ut värdet av.

Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge får genom den legala arvsordningen eller genom testamente.

Laglotten är den del av kvarlåtenskapen som en bröstarvinge alltid har rätt till. Laglotten är hälften av bröstarvingens arvslott.

Det är möjligt att testamentera bort hälften av arvslotten. Den andra hälften av arvslotten – dvs. laglotten – habröstarvinge alltid rätt till, oavsett vad testamentet säger.

Exempel
En tvåbarnsmor lämnar efter sig egendom till ett värde av 500 000 kr. Hon har skulder som uppgår till 100 000 kr. Kvarlåtenskapen blir då 400 000 kr. 

Den legala arvsordningen ger två arvslotter. Arvslotten för varje barn är 200 000 kr.  

Laglotten är hälften av arvslotten. 

Om modern har utnyttjat sin rätt att testamentera hälften av sin kvarlåtenskap till någon annan person, alltså 200 000 kr, blir laglotten för varje barn 100 000 kr.  

Varje barn ärver alltså 100 000 kr.