Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som man skriver för att reglera hur den egna kvarlåtenskapen ska fördelas efter ens död.

Den som upprättar ett testamente kallas testator.

Ett testamente kan i viss mån ändra arvsrätten enligt ärvdabalken, men kan aldrig helt ta bort bröstarvingars laglott.