Kan jag använda en färdig mall för testamente?

På internet finns det mallar för testamenten.

Tänk noga igenom hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas innan du väljer att använda en mall.

Det är viktigt att just dina önskemål kommer fram i ditt testamente.