Bostadsrättsförening skadeståndsansvarig för bristande rutiner

Nio år efter att en bostadsrättsinnehavare köpt sin bostad ställde en bank anspråk på innehavaren avseende en pant i bostadsrätten. Panten var för en kredit som den tidigare ägaren hade tagit.

När den nye innehavaren köpte lägenheten hade hen kontrollerat bostadsrättsföreningens lägenhetsregister och konstaterat att det inte fanns några panter i bostadsrätten införda.

Bristande registerrutiner

Utredningen i målet visade att pantsättningarna hade denuntierats (meddelats) bostadsrättsföreningens styrelse, men utan att styrelsen hade fört in dem i lägenhetsregistret. Därför fann både tingsrätten och hovrätten att bostadsrättsföreningen var skadeståndsskyldig mot innehavaren.
Högsta domstolen ska nu pröva ärendet.

Adacta kan biträda klienter på båda sidor i tvister rörande bostadsrättsföreningar. Hör gärna av dig om du har några frågor!