Om du vill förbättra utsikten från ditt hus genom att fälla några träd så gör du bäst i att först vara riktigt säker på att träden tillhör din fastighet. Och om de inte gör det måste du se till att du har markägarens tillstånd till trädfällningen. Flera rättsfall visar på att det annars kan bli dyrt för dig – och det kan även innebära att du faktiskt begår ett brott.

Skadestånd för trädfällning

En man i Kävlinge kommun åtalades för att ha fällt sju träd på kommunens mark utan att ha fått tillstånd. Kommunen begärde skadestånd på 365 000 kronor för tilltaget. Träden stod i nära anslutning till gränsen till mannens fastighet, och mannen invände att han trodde att han hade kommunens tillstånd att fälla träden.
Lunds tingsrätt, som hanterade ärendet, ansåg inte att mannen lyckats visa att han hade tillstånd, och dömde honom till böter för åverkan genom att olovligen ha fällt fyra träd. Han blev också dömd att betala skadestånd på 800 kronor för värdet av virket.

Kommunen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten konstaterade att huvudregeln är att man ska utgå från återplanteringskostnaden för likvärdiga träd, men att den i detta fall inte gick att fastställa. Istället gjorde rätten en skälighetsbedömning där de räknade in hur marknadsvärdet på fastigheten påverkades av träden, och vägde också in att det var fråga om ett rekreationsområde vars naturskönhet försämrats. Resultatet blev att mannen dömdes av Hovrätten att betala 30 800 kronor i skadestånd till kommunen.
(Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 28 februari 2018 i mål T 2010-17)

Träd med betydande värde

I ett annat fall från samma år åtalades två personer för att ha fällt två björkar i en kommunal park i Gävle. Männen invände att de tidigare hade fått tillstånd från kommunen att fälla träd, och att en ansökan hade skickats in.

Tingsrätten ogillade åtalet med hänvisning till att det inte var visat att träden hade något värde. Åklagaren och kommunen överklagade till Hovrätten för Nedre Norrland, och domstolen kom fram till både att träden hade ett betydande värde och att männen insett att de inte hade rätt att fälla dem. Därför dömdes de för skadegörelse till böter och ett skadestånd på 30 000 kronor till kommunen.
(Hovrätten för Nedre Norrlands dom 27 februari 2018 i mål B1139-17)

Båda dessa rättsfall visar på vikten att noga kontrollera att man verkligen har markägarens tillstånd innan man börjar fälla träd, och på att skadeståndet kan bli högt, särskilt om det går att fastställa hur fastighetens marknadsvärde påverkats.

Adacta biträder regelmässigt klienter med tvister angående bland annat gränsdragning mellan fastigheter vid Lantmäteriet samt brott- och skadeståndsmål vid tingsrätt. Hör gärna av dig om du har några frågor!