Vid potentiell tvist

Om en klient inte är nöjd med en tjänst Adacta Advokatbyrå AB har tillhandahållit, ska klienten så snart som möjligt kontakta advokatfirmans managing partner Magnus Hermansson för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd.

Om en lösning i samförstånd inte kan nås efter en hänvändelse till advokatbyrån har en klient, som är konsument, möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden